0 artikal(a) - 0,00 kn

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Sve za zube d.o.o., Kralja Držislava 4, 10000  Zagreb, OIB:41394636228 (porezni broj), MBS 080934784, Žiro račun  2484008-1107112701, IBAN HR1424840081107112701

 

SADRŽAJ STRANICA
Sadržaj ovih web stranica je vlasništvo tvrtke Sve za zube d.o.o., Kralja Držislava 4, 10000 Zagreb, i namjenjen je korisnicima isključivo za osobno, nekomercijalno korištenje. Zabranjeno je kopiranje, distribuiranje, prodavanje i svaki drugi oblik upotrebe podataka sa ovih stranica u komercijalne kao i nelegalne svrhe. Ove stranice sadrže i linkove na stranice u vlasništvu drugih tvrtki i osoba koji su isključivo informativnog karaktera, te Infinitum ne snosi nikakvu odgovornost za istinitost informacija i sadržaj tih stranica.

ODNOS IZMEĐU KORISNIKA i svezazube.hr         
Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje na njima navedene usluge prihvaćete ove opće uvjete poslovanja i obavijesti koje se ovdje nalaze.IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

Kupac pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za istinitost podataka unešenih prilikom registracije na webshop. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PONUDA
SVE ZA ZUBE se obavezuje osigurati artikle prema objavljanim informacijama, osim u slučaju izuzetnih okolnosti tj okolnosti na koje se ne može utjecati jer se ne mogu predvidjeti, pa samim time ni otkloniti (štrajkovi, ograničenja izdana od strane države, smrt pružatelja usluge i sl.)

REZERVACIJE I PLAĆANJE
Upiti za naručivanjem artikala zaprimaju se elekroničkim putem, ispunjavanjem za to predviđenog formulara na našim web stranicama.
Prilikom prijave naručitelj je dužan iskazati sve podatke potrebne za postupak naručivanja, te snosi potpunu odgovornost za istinitost tih podataka.
Za potvrdu naručivanja potrebno je uplatiti akontaciju čija su visina i termin dospijeća utvrđeni konkretnom ponudom po upitu naručitelja.
Uplatom akontacije naručitelj potvrđuje da je u potpunosti upoznat i suglasan sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određeni artikli nude. 
Samim činom uplate sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obaveza kako za naručitelja tako i za SVE ZA ZUBE.
Upozoravamo Vas da za provedbu financijskih transakcija putem naših stranica morate biti punoljetni, te da korištenjem naših stranica prihvaćate potpunu financijsku odgovornost za izvršene transakcije.


POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-poštom unutar 24h obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

 

ISPORUKA I CIJENE
Isporuku obavljamo isključivo na području Republike Hrvatske.
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s uključenim PDV-om. Istaknute cijene u internetskoj trgovini vrijede za kupnju putem interneta. U cijene koje su na discont-u također je uračunat PDV.

PRAVO SVE ZA ZUBE-a NA PROMJENE I OTKAZ NARUDŽBE
SVE ZA ZUBE zadržava pravo promjene ili otkaza narudžbe u slučaju izvanrednih okolnosti na koje nije moguće utjecati.  Rezervirani artikal moguće je zamjeniti isključivo istim ili artiklom više kategorije uz suglasnost naručitelja. Ukoliko nije moguća zamjena rezerviranog artikla, naručitelj ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

PRAVO NARUČITELJA NA PROMJENE I OTKAZ NARUDŽBE
Ukoliko naručitelj želi promjeniti ili otkazati narudžbu obavezan je to učiniti u pisanom obliku (e-mailom, faxom). SVE ZA ZUBE će nastojati izvršti promjenu narudžbe ukoliko to bude moguće.

OBVEZE SVE ZA ZUBE
SVE ZA ZUBE se obavezuje brinuti o provedbi rezerviranih artikla i pravima naručitelja sukladno pravilima struke. SVE ZA ZUBE ne snosi odgovornost za neizvršavanje rezerviranih artikala prouzročeno višom silom.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ukoliko artikal ne odgovara rezerviranom, naručitelj ima pravo na razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom
- ukoliko naručitelj nije zadovoljan stanjem artikla dužan je odmah po primitku o tome izvjestiti SVE ZA ZUBE, u pisanom obliku. U protivnom se prigovor neće uvažiti
- naručitelj je obvezan surađivati sa SVE ZA ZUBE-om u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora
- ukoliko je prigovor opravadan, a njegovi uzroci se ne mogu otkloniti SVE ZA ZUBE može naručitelju osigurati zamjenski artikal koji odgovara uplaćenom
- SVE ZA ZUBE se obavezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka, a do donošenja rješenja naručitelj se odriče prava na posredovanje trećih osoba i sudskih ustanova ili davanja informacije u medije. Ukoliko naručitelj postupi protivno ovoj odredbi, bez obzira na utemeljenost njegovog prigovora SVE ZA ZUBE ima pravo tražiti nadoknadu štete koju bi joj takav postupak naručitelja nanio.
- Po opravdanom prigovoru naručitelj ima pravo na novčano obeštećenje isključivo za reklamirani dio artikla. 

 

Svoje prigovore u smislu članka 8. Zakona o zaštiti potrošača proslijedite na adresu:

SVE ZA ZUBE  d.o.o.

Kralja Držislava 4

10 000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte: info@svezazube.hr


NADLEŽNOST SUDA

Sve sporove SVE ZA ZUBE d.o.o. i naručitelj će nastojati rješavati sporazumno, a u slučaju da se ne mogu sporazumjeti ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.